Estudis d’adequació a Normativa

Elaborem estudis i adequacions de la contaminació lumínica generada a empreses i municipis tot analitzant l’emissió de flux lluminós en intensitats, adreces, horaris o rangs espectrals innecessaris per a la realització de les activitats de la zona on estiguin instal·lades les llums. Detectant així, un ineficient i mal dissenyat enllumenat exterior, la errònia utilització de projectors i cànons làser, la inexistent regulació de l’horari d’apagat d’il·luminacions publicitàries, monumentals o ornamentals i de tots aquells altres elements que puguin contaminar. D’aquests estudis surten un recull de propostes i solucions per a l’adequació de cada un dels elements contaminants.
Elaborem també els plans d’adequació al Reglament de Baixa Tensió (RBT) d’instal·lacions elèctriques connectades a una font de subministrament de baixa tensió per preservar la seguretat de les persones i/o bens i assegurar el normal funcionament de les instal·lacions i serveis, contribuint a la fiabilitat tècnica i a l’eficiència econòmica de les instal·lacions. El pla d’adequació ens actualitza els requisits tècnics que ha de satisfer la instal·lacioó elèctrica i proporcionarà l’actualització de la mateixa.