Punts de recàrrega per vehicles elèctrics

Miatec Innova ha estat pioner instal·lant varis punts de recàrrega per a vehicles elèctrics per l’administració pública a Menorca als darrers anys.

El models mes utilitzats són els que ofereix la casa Circutor, normalment monofàsics de 7,2 kW per a 2 vehicles elèctrics alhora. Amb mòdul de comunicació 3G, antivandàlic, control amb targetes RFID, informació de funcionament mitjançant indicador lluminós i pantalla LCD.

Manteniment Clima a Ciments Molins

Miatec Innova com a encarregada del manteniment dels equips de clima des del 2018 a les instal·lacions que Ciments Molins té a Sant Vicenç dels Horts ha portat a terme entre d’altres els següents projectes:

Instal·lació dels nous equips de producció de clima: Miatec ha realitzat el projecte i el muntatge d’una bancada en la que s’han acoblat els nous equips. L’actuació ha estat executada en dues fases, primer s’ha fet un estudi de càrregues al terrat on s’ha situat la bancada i una segona fase en la que s’ha realitzat pròpiament el muntatge.

Instal·lació d’una refredadora aigua-aigua nova de la marca Clint  que dóna servei a una de les sales de control. Per adaptar el nou equip és necessari realitzar algunes modificacions . Instal·lem canonades de polipropilè per a garantir una major durabilitat.

Renovació enllumenat CF.Vallvidrera

Renovació de l’enllumenat del camp de futbol de Vallvidrera

Els treballs de renovació de l’enllumenat del camp de futbol de Vallvidrera s’han realitzat de la següent manera.
Primer s’ha fet l’anàlisi de l’estat de corrosió en què es troben les columnes dels projectors, es continua amb la retirada dels focos actuals i creueta de la part superior amb la renovació del cable que alimenta els focos. Els equips es substituiren per uns de nous col·locats al mateix punt on són actualment.
Per últim es realitzen treballs d’enfocament en horari nocturn per garantir la bona il·luminació del camp.

Direcció d’obra i coordinació de SS