Curs sobre l’aplicació del reglament de protecció del medi nocturn a Menorca

Menorca segueix el seu procés per assolir un cel nocturn cada cop menys contaminat per la llum artificial i recuperar d’aquest forma l’immens patrimoni que la llum artificial desmesurada ens ha anat prenent en el darrer lustre.
Un cop aconseguides la denominació turística i certificació de reserva Starlight, el 2021 es va aprovar el Reglament que desenvolupa la llei de les Illes Balears per a la protecció del cel nocturn 3/2005.
Ha estat un procés lent i llarg en el que Miatec Innova ha pogut participar i acompanyar la ferma voluntat del Consell Insular de Menorca per protegir el “seu” CEL, representat per en primera instància per Javier Ares i actualment per Irene Estaún Clarisó, acompanyats en tot moment pel treball, aportacions i visió tècnica i ambiental d’en Rafael Muñoz Campos i en Joan Juaneda Seguí
A mitjans del 2022 el Consell va adjudicar a Miatec Innova, mitjançant oferta pública, la redacció d’una guia d’interpretació i aplicació pràctica del reglament i un curs formatiu per a tècnics de l’administració i professionals del sector.
El curs es va celebrar a Sa Granja amb una assistència de 20 alumnes en les sessions de matí i de 8 en les de cap vespre i va incloure sessions pràctiques de mesuraments i observació nocturna d’instal·lacions diverses.
El nivell del professorat ha estat molt alt i valorat pels assistents. Gràcies a la seva disponibilitat i voluntat hem pogut comptar amb la Susana Malón (Lumínica Ambiental)Rafael Muñoz Campos (CIMe), Manuel Garcia Gil (Generalitat de Catalunya), Javier Oneca (Saltoki), Marc Ballbe (Asselum), FRANCISCO CAVALLER GALÍ (Salvi) a banda de les persones de Miatec Innova: Manel RoigJosep M. Pons Benejam i Gabi Sanchez. Agrair també, i molt especialment, les ajudes i aportacions d’en Toni Tudurí i la coordinació feta per na Meritxell Briansó.

Radio Menorca en el seu programa Al dia Menorca del 20 d’abril es va fer ressò del curs (minuts 15-30):
https://lnkd.in/dzWf-V-R
#enllumenat #normativa #formació #menorca #starlight #enginyeria