La Integració de l’Enginyeria i les Instal·lacions

Suport tècnic a municipis i a la indústria, Eficiència energètica i estudis lumínics, Plans directors i d’adequació a normatives, Contaminació lumínica, Serveis energètics. La solució idònia a cada problema.